Makandulo akubadwa

627 makandulo akubadwaChimodzi mwa zinthu zovuta kwambiri zomwe timakhulupirira monga Akhristu ndi chakuti Mulungu watikhululukira machimo athu onse. Tikudziwa kuti ndi zowona m'malingaliro, koma zikafika pazochitika zatsiku ndi tsiku, timakhala ngati sichoncho. Timakonda kuchita monga momwe timachitira tikakhululuka monga momwe timachitira pozima kandulo. Tikayesa kuwazimitsa, makandulo amangobwerabe ngakhale titayesetsa bwanji.

Makandulo awa ndi chifaniziro chabwino cha momwe ife timayankhira machimo athu ndi zolakwa za anthu ena komabe amawonekeranso ku moyo watsopano. Koma umu si mmene chikhululukiro chaumulungu chimagwirira ntchito. Tikalapa machimo athu, Mulungu amatikhululukira ndi kuiwala kwamuyaya. Palibe chilango china, palibe kukambirana, palibe chakukhosi kuyembekezera chigamulo china.

Kukhululuka kotheratu ndi kopanda chisungire nkosemphana ndi chikhalidwe chathu. Ndikukhulupirira kuti mudzakumbukira kukambitsirana kwa Yesu ndi ophunzira ake ponena za kangati pamene tiyenera kukhululukira munthu amene watichimwira, mukhululukire? Kodi zikwanira kasanu ndi kawiri? Yesu anati kwa iye, Sindinena kwa iwe, osati kasanu ndi kawiri, koma makumi asanu ndi awiri kubwerezedwa kasanu ndi kawiri” (Mateyu 18,21-22 ndi).

Nkovuta kumvetsa ndi kumvetsa mlingo wa kukhululuka umenewu. Sitingathe kuchita zimenezi, choncho n’zovuta kumvetsa kuti Mulungu ndi wokhoza kuchita zimenezi. Kaŵirikaŵiri timaiŵala kuti kukhululuka kwake sikongoyerekezera. Timakhulupilira kuti ngakhale Mulungu amati wachotsa machimo athu, akudikiradi kutilanga ngati sitikwaniritsa mfundo zake.

Mulungu samakuona ngati wochimwa. Amakuonani mmene mulili - munthu wolungama, woyeretsedwa ku zolakwa zonse, wolipiridwa ndi kuwomboledwa ndi Yesu. Kumbukirani zimene Yohane M’batizi ananena zokhudza Yesu? Taonani, Mwanawankhosa wa nsembe wa Mulungu amene achotsa uchimo ku dziko lonse lapansi. (Johannes 1,29 NGÜ). Er stellt die Sünde nicht vorübergehend beiseite oder versteckt sie einfach. Als Lamm Gottes starb Jesus anstelle von Ihnen und bezahlte dadurch alle Ihre Sünden. «Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus» (Epheser 4,32).
Mulungu amakhululuka kotheratu, ndipo amafuna kuti mukhululukire amene, monga inu, adakali opanda ungwiro. Ngati tipempha chikhululuko kwa Mulungu, anakukhululukirani zaka 2000 zapitazo!

ndi Joseph Tkach