CHIYEMBEKEZO KWA ONSE


Chiyembekezo chimwalira chomaliza

Pali mwambi wakuti, “Chiyembekezo chimafa pomalizira pake!” Mawu amenewa akanakhala oona, ndiye kuti imfa ndiyo mapeto a chiyembekezo. Mu ulaliki wa pa Pentekoste, Petro ananena kuti imfa siikanathanso kusunga Yesu: “Mulungu anamuukitsa (Yesu) ndi kum’landitsa ku zowawa za imfa, pakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe ndi imfa.” ( Machitidwe a Atu. 2,24). Pambuyo pake Paulo anafotokoza kuti Akristu, monga momwe amasonyezedwera m’chiphiphiritso cha ubatizo, sa...

Kuchimwa osataya mtima?

Ndizodabwitsa kuti Martin Luther amamulimbikitsa m'kalata yopita kwa mnzake Philip Melanchthon kuti: Khalani wochimwa ndipo tchimo likhale lamphamvu, koma kukhala wamphamvu kuposa tchimo khalani odalira mwa Khristu ndikusangalala mwa Khristu kuti adzachimwa, adagonjetsa imfa ndi dziko. Koyamba, pempholi likuwoneka ngati losatheka. Kuti timvetsetse zomwe Luther adalangiza, tiyenera kuyang'anitsitsa nkhaniyo. Luther satanthauza kuchimwa ...

pemphero la anthu onse

Paulo anatumiza Timoteyo ku mpingo wa ku Efeso kuti akathetse mavuto ena pa kufalitsa chikhulupiriro. Anamutumiziranso kalata yofotokoza za ntchito yake. Kalata imeneyi inayenera kuwerengedwa pamaso pa mpingo wonse kuti aliyense wa iwo adziwe kuti Timoteyo anali ndi mphamvu zochitira zinthu m’malo mwa mtumwiyo. Paulo anatchula, mwa zina, zimene ziyenera kutsatiridwa mu utumiki wa mpingo: “Chifukwa chake ndichenjeza kuti . . .

Kodi mumakondabe Mulungu?

Kodi mukudziwa kuti akhristu ambiri amakhala tsiku lililonse osatsimikiza kwathunthu kuti Mulungu amawakondabe? Amada nkhawa kuti Mulungu adzawathamangitsa, ndipo choyipitsitsa, kuti Iye wawathamangitsa kale. Mwinanso muli ndi mantha omwewo. Kodi mukuganiza kuti nchifukwa ninji akhristu ali ndi nkhawa yotere? Yankho lake ndikuti mumadzinenera moona mtima. Amadziwa kuti ndi ochimwa. Mukudziwa kulephera kwanu, kwanu ...

Chowonadi cha chipulumutso

Paulo akutsutsa mobwerezabwereza mu Aroma kuti tili ndi ngongole kwa Khristu kuti Mulungu amatiwona ngati olungama. Ngakhale timachimwa nthawi zina, machimo amenewo amawerengedwa kwa munthu wakale amene adapachikidwa ndi Khristu. Machimo athu sawerengera zomwe tili mwa Khristu. Tili ndi udindo wolimbana ndi uchimo kuti tisapulumutsidwe koma chifukwa ndife ana a Mulungu kale. Gawo lomaliza la Chaputala 8 ...

Kodi timaphunzitsa kuyanjanitsa kwa onse?

Anthu ena amati chiphunzitso cha Utatu chimaphunzitsa za chilengedwe chonse, ndiye kuti, lingaliro lakuti aliyense adzapulumutsidwa. Chifukwa zilibe kanthu kuti ndi wabwino kapena woipa, walapa kapena ayi, kapena ngati adamulandila kapena kumukana Yesu. Chifukwa chake kulibe gehena. Ndili ndi zovuta ziwiri ndi izi, zomwe ndi zabodza: ​​Kumbali imodzi, kukhulupirira Utatu sikutanthauza kuti munthu azikhulupirira ...

Mphatso ya Mulungu kwa umunthu

Kumayiko akumadzulo, Khrisimasi ndi nthawi yomwe anthu ambiri amatembenukira kukapereka mphatso ndikulandila. Kusankha mphatso kwa okondedwa nthawi zambiri kumakhala kovuta. Anthu ambiri amasangalala ndi mphatso yapadera komanso yapadera yomwe yasankhidwa mosamala ndi chikondi kapena yopangidwa ndi inueni. Momwemonso, Mulungu samakonzekera mphatso yake yopangidwa ndi umunthu kumapeto komaliza ...

Roman 10,1-15: Nkhani yabwino kwa aliyense

Paulo analemba m’buku la Aroma kuti: “Abale ndi alongo okondedwa, chimene ndikufuna kwa Aisiraeli ndi mtima wonse ndi kuwapempherera kwa Mulungu n’chakuti apulumuke.” 10,1 NDI). Koma panali vuto lina lakuti: “Pakuti sakusowa changu pa ntchito ya Mulungu; Ine ndikhoza kuchitira umboni kwa izo. Chimene akusowa ndi chidziwitso cholondola. Sanazindikire chimene chilungamo cha Mulungu chili ndikuyesera kuyimirira pamaso pa Mulungu kudzera mu chilungamo chawo.

Yezu abwera kwa anthu onsene

Kaŵirikaŵiri zimathandiza kuŵerenga malemba mosamalitsa. Yesu ananena mfundo yochititsa chidwi ndiponso yogwira mtima pokambirana ndi Nikodemo, katswiri wamaphunziro ndiponso wolamulira wa Ayuda. “Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.” ( Yoh. 3,16). Yesu ndi Nikodemo anakumana pamlingo wofanana - kuyambira mphunzitsi mpaka ...

Uthenga Wabwino - Nkhani Yabwino!

Aliyense ali ndi lingaliro la chabwino ndi choipa, ndipo aliyense wachita cholakwika - ngakhale malinga ndi malingaliro awo. “Kulakwa ndi munthu,” umatero mwambi wodziwika bwino. Aliyense wakhumudwitsa mnzake nthawi ina, waphwanya lonjezo, wakhumudwitsa malingaliro a wina. Aliyense amadziwa kulakwa. Chifukwa chake anthu safuna kukhala ndi chochita ndi Mulungu. Safuna tsiku lachiweruzo chifukwa akudziwa kuti si oyera ...

Mukumva bwanji za osakhulupilira?

Ndikutembenuzirani ndi funso lofunika: Mukuganiza bwanji za osakhulupirira? Ndikuganiza kuti ili ndi funso lomwe tonse tiyenera kulilingalira! Chuck Colson, woyambitsa ku USA wa Prison Fellowship ndi pulogalamu ya Breakpoint Radio, nthawi ina adayankha funsoli ndi fanizo: Ngati munthu wakhungu akupondani kapena akutsanulira khofi wotentha pa malaya anu, kodi mungamukwiyire? Amadziyankha yekha kuti mwina sangakhale ife, kungoti ...

Ulemerero wokhululuka ndi Mulungu

Ngakhale chikhululukiro chodabwitsa cha Mulungu ndichimodzi mwazinthu zomwe ndimazikonda kwambiri, ndiyenera kuvomereza kuti ndizovuta kuti ndimvetsetse momwe zilili zenizeni. Mulungu adazikonza kuyambira pachiyambi ngati mphatso Yake yaulere, chinthu chogulidwa kwambiri chokhululuka ndi chiyanjanitso kudzera mwa Mwana Wake, chimaliziro chake chinali imfa yake pamtanda. Osangoti ndife olungama, timabwezeretsedwa - "timayanjanitsidwa" ndi chikondi chathu ...

Mulungu amakondanso omwe sakhulupirira Mulungu

Nthawi zonse pakakhala kutsutsana pa funso la chikhulupiriro, ndimadabwa kuti ndichifukwa chiyani zikuwoneka kuti okhulupirira amadzimva kuti ali pangozi. Okhulupirira akuwoneka kuti amaganiza kuti osakhulupirira kuti Mulungu alipo mwanjira inayake anapambana mkanganowo pokhapokha okhulupirira atakwanitsa kutsutsa. Komano zoona zake n’zakuti, n’zosatheka kuti anthu amene amakhulupirira kuti kulibe Mulungu atsimikizire kuti kulibe Mulungu. Chifukwa chakuti okhulupirira samatsimikizira omwe sakhulupirira kuti kuli Mulungu ...

Mtima Wathu - Kalata Yochokera kwa Khristu

Kodi ndi liti pamene munalandira kalata m’makalata? M'nthawi yamakono ya imelo, Twitter ndi Facebook, ambiri aife tikupeza zilembo zochepa kuposa momwe tinkachitira kale. Koma mu nthawi isanayambe kusinthanitsa mauthenga pakompyuta, pafupifupi chirichonse chinali kuchitidwa ndi makalata pa mtunda wautali. Zinali ndipo zikadali zophweka; pepala, cholembera cholembera nacho, envelopu ndi sitampu, ndizo zonse zomwe mukusowa. Mu nthawi ya mtumwi Paulo...

Lazaro ndi munthu wachuma - nkhani yakusakhulupirira

Kodi mudamvapo kale kuti iwo amene amafa osakhulupirira sangathe kufikiridwanso ndi Mulungu? Ndi chiphunzitso chankhanza komanso chowononga chomwe chingatsimikizidwe ndi vesi limodzi m'fanizo la munthu wachuma ndi Lazaro wosauka. Komabe, monga mavesi onse a m'Baibulo, fanizoli liri munjira inayake ndipo limangomveka bwino munthawiyi. Nthawi zonse kumakhala koyipa kukhala ndi chiphunzitso pavesi limodzi ...

Dziwani Yesu

Nthawi zambiri pamakhala zokambirana zokhudza kudziwa Yesu. Momwe mungachitire izi, komabe, zikuwoneka ngati zopanda pake komanso zovuta. Izi zili choncho makamaka chifukwa chakuti sitingamuone kapena kulankhula naye pamasom'pamaso. Iye ndi weniweni. Koma sichiwoneka kapena chowoneka. Sitingamve mawu ake, kupatula mwina nthawi zina. Ndiye tingatani kuti timudziwe bwino? Posachedwa kuposa amodzi ...

Yesu ali moyo!

Mukadangosankha gawo limodzi lomwe lingafotokozere mwachidule moyo wanu wonse wachikhristu, zingakhale ziti? Mwina vesi lomwe latchulidwalo: "Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti onse okhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha?" (Yoh 3:16). Chisankho chabwino! Kwa ine, vesi lotsatirali, chinthu chofunikira kwambiri chomwe Baibulo lonse likusonyeza: “Tsiku lomwelo.

Uthenga - chilengezo cha Mulungu cha chikondi kwa ife

Akhristu ambiri amakhala osatsimikiza komanso kuda nkhawa, kodi Mulungu amawakondabe? Amada nkhawa kuti Mulungu adzawathamangitsa, ndipo choyipitsitsa, kuti Iye wawathamangitsa kale. Mwinanso muli ndi mantha omwewo. Kodi mukuganiza kuti nchifukwa ninji akhristu ali ndi nkhawa yotere? Yankho lake ndikuti mumadzinenera moona mtima. Amadziwa kuti ndi ochimwa. Amadziwa zolephera zawo, zolakwa zawo, zawo ...

Anthu ali ndi ufulu wosankha

Malinga ndi mawonedwe amunthu, mphamvu ndi chifuniro cha Mulungu nthawi zambiri sizimamveka mdziko lapansi. Nthawi zambiri anthu amagwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti azilamulira zofuna zawo kwa ena. Kwa anthu onse, mphamvu ya mtanda ndichinthu chachilendo komanso chopusa. Lingaliro ladziko lamphamvu lingakhale ndi gawo lodziwika bwino kwa akhrisitu ndikutsogolera kumasulira molakwika kwa malembo ndi uthenga wabwino. "Izi ndi zabwino ...

Ndine wosuta

Zimandivuta kuvomereza kuti ndine wosuta. Pa moyo wanga wonse ndakhala ndikudzinamiza ndekha komanso iwo omwe ali pafupi nane. Ndili panjira, ndakumana ndi anthu ambiri omwe amamwa mankhwala osokoneza bongo monga mowa, cocaine, heroin, chamba, fodya, Facebook, ndi mankhwala ena ambiri. Mwamwayi, tsiku lina ndinatha kupirira choonadi. Ndamwaledzera. Ndikufuna thandizo! Zotsatira zakumwa zoledzeretsa ndizofala kwa onse ...

Moyo wowomboledwa

Kodi kukhala wotsatira wa Yesu kumatanthauza chiyani? Zikutanthauza chiyani kutenga nawo gawo mu moyo wowomboledwa womwe Mulungu amatipatsa mwa Yesu kudzera mwa Mzimu Woyera? Zimatanthawuza kukhala moyo weniweni wachikhristu ndi chitsanzo potumikira anthu anzathu modzifunira. Mtumwi Paulo akupitilira pamenepo: "Kodi simudziwa kuti thupi lanu ndi kachisi wa Mzimu Woyera, amene ali mwa inu, amene muli naye kwa Mulungu, ndi kuti mulibe ...