Kuchimwa osataya mtima?

kuchimwa osataya mtimaNdizodabwitsa kuti Martin Luther amamulimbikitsa m'kalata yopita kwa mnzake Philip Melanchthon: Khalani wochimwa ndipo tchimo likhale lamphamvu, koma kukhala wamphamvu kuposa tchimo khalani odalira mwa Khristu ndikusangalala mwa Khristu kuti adzachimwa, adagonjetsa imfa ndi dziko.

Koyamba, pempholi likuwoneka ngati losatheka. Kuti timvetsetse zomwe Luther adalangiza, tiyenera kuyang'anitsitsa nkhaniyo. Luther samafotokoza kuchimwa ngati chinthu chofunikira. M'malo mwake, anali kutanthauza kuti tikuchimabe, koma amafuna kuti tisataye mtima poopa kuti Mulungu angatichotsere chisomo chake. Chilichonse chomwe tachita tikakhala mwa Khristu, chisomo nthawi zonse chimakhala champhamvu kuposa tchimo. Ngakhale tidachimwa maulendo 10.000 patsiku, machimo athu alibe mphamvu pamaso pa chifundo chachikulu cha Mulungu.

Das soll nicht heissen, dass es keine Rolle spielt, ob wir rechtschaffen leben. Paulus wusste sofort, was da auf ihn zukommt, und hat auf die Fragen: «Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? wie folgt geantwortet: Das sei ferne! Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind?» (Römer 6,1-2).

Potsatira Yesu Khristu, tikupemphedwa kutsatira chitsanzo cha Khristu ndikukonda Mulungu ndi anzathu. Malingana ngati tikukhala m'dziko lino lapansi, tiyenera kukhala ndi vuto kuti tidzachimwa. Zikatere, sitiyenera kulola mantha kutigonjetsa mpaka kusiya kukhulupirira kukhulupirika kwa Mulungu. M'malo mwake, timavomereza machimo athu kwa Mulungu ndikudalira Mulungu koposa mu chisomo chake. Karl Barth kamodzi ananena motere: Lemba limatiletsa kuti tisatenge tchimo mozama kapena mwinanso mozama monga chisomo.

Mkhristu aliyense amadziwa kuti tchimo ndi loipa. Komabe, okhulupirira ambiri amafunika kukumbutsidwa momwe angachitire akachimwa. Yankho ndi chiyani? Vomerezani modzipereka machimo anu kwa Mulungu ndikupempha chikhululuko mochokera pansi pamtima. Lowani kumpando wachisomo molimba mtima ndikukhulupirira molimba mtima kuti ikupatsani chisomo chake, komanso koposa.

ndi Joseph Tkach


keralaKuchimwa osataya mtima?