Ulendo: chakudya chosaiwalika

632 kuyenda chakudya chosaiwalika

Anthu ambiri oyenda nthawi zambiri amakumbukira zowoneka bwino monga zowunikira paulendo wawo. Amajambula zithunzi, amajambula zithunzi kapena amazipanga. Amauza anzawo ndi achibale nkhani zimene aona komanso zimene akumana nazo. mwana wanga ndi wosiyana Kwa iye, mfundo zazikulu za ulendowu ndizo chakudya. Amatha kufotokoza molondola njira iliyonse ya chakudya chamadzulo chilichonse. Amasangalala kwambiri ndi chakudya chilichonse chabwino.

Mwinamwake mungakumbukire zina mwa zakudya zanu zosaiŵalika. Mukuganiza za nyama yofewa kwambiri, yowutsa mudyo kapena nsomba yomwe yangogwidwa kumene. Ikhoza kukhala chakudya chakum'mawa kwa Far East, chokongoletsedwa ndi zosakaniza zachilendo komanso zokometsera zachilendo. Mwina chakudya chanu chosaiŵalika, chifukwa cha kuphweka kwake, ndi msuzi wodzipangira tokha ndi mkate wotuwa womwe mudakonda nawo m'malo ogulitsira aku Scottish.

Kodi mukukumbukira momwe munamvera pambuyo pa chakudya chokomacho - kumva kukhala wokhuta, wokhutitsidwa ndi woyamikira? Gwirani mfundo imeneyi pamene mukuŵerenga vesi lotsatira la Masalimo: “Ndidzakudalitsani masiku onse a moyo wanga; ndidzakweza manja anga kwa Inu m’pemphero, ndi kulemekeza dzina lanu. Kukhala pafupi kwanu kumakhutitsa njala ya moyo wanga ngati phwando; ndidzakutamandani ndi pakamwa panga; inde, m’milomo yanga mutuluka chisangalalo chachikulu.” ( Salmo 6 )3,5 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).
Davide anali m’chipululu pamene analemba zimenezi ndipo ndikukhulupirira kuti akanakonda phwando la chakudya chenicheni. Koma zikuoneka kuti sanali kuganiza za chakudya, koma za munthu wina, Mulungu. Kwa iye, kukhalapo ndi chikondi cha Mulungu zinali zokhutiritsa monga phwando lalikulu.
Charles Spurgeon analemba kuti: “Mu Chuma cha Davide”: “M’chikondi cha Mulungu muli chuma, ulemerero, chisangalalo chodzaza moyo, chofanana ndi chakudya cholemera kwambiri chimene thupi lingathe kudyetsedwa nacho.

Pamene ndinkaganizira chifukwa chake Davide anagwiritsa ntchito fanizo la chakudya kuti aganizire mmene Mulungu amakhutidwira, ndinazindikira kuti chakudya ndi chimene munthu aliyense padziko lapansi amafunikira ndipo angachimvetse. Ngati muli ndi zovala koma muli ndi njala simukhuta. Mukakhala ndi nyumba, magalimoto, ndalama, anzanu - chilichonse chomwe mungafune - koma muli ndi njala, palibe chomwe chimatanthauza chilichonse. Kupatula omwe alibe chakudya, anthu ambiri amadziwa kukhuta kwa kudya chakudya chabwino.

Chakudya chimatenga gawo lalikulu pazikondwerero zonse za moyo - kubadwa, maphwando obadwa, omaliza maphunziro, maukwati ndi china chilichonse chomwe tingapeze kuti tisangalale. Timadya ngakhale pambuyo abdications. Chifukwa cha chozizwitsa choyamba cha Yesu chinali chikondwerero chaukwati chotenga masiku angapo. Mwana wolowerera uja atabwerera kunyumba, bambo ake anaitanitsa chakudya chachifumu. Mu Chivumbulutso 19,9 Limati: “Odala ndi amene aitanidwa ku mgonero wa ukwati wa Mwanawankhosa.”

Mulungu amafuna kuti tizimuganizira tikamadya “chakudya chokoma.” Mimba yathu imakhuta kwa nthawi yochepa ndiyeno timamvanso njala. Koma pamene tidzidzadza ndi Mulungu ndi ubwino wake, miyoyo yathu idzakhutitsidwa kwamuyaya. Idyani pa Mawu Ake, idyani pa gome Lake, sangalalani ndi chuma cha ubwino Wake ndi chifundo Chake, ndipo mtamandeni Iye chifukwa cha ubwino Wake ndi ubwino Wake.

Wokondedwa owerenga, lolani pakamwa panu ndi milomo yoyimba itamande Mulungu, amene amadyetsa ndi kukhutitsa ngati ndi chakudya cholemera ndi cholemera!

ndi Tammy Tkach