MAGANIZO AKUFUPI


Kukhala zabwino kwambiri kuti zisakhale zoona

236 simumalandira kalikonse kwaulereAkhristu ambiri samakhulupirira Uthenga Wabwino—amaganiza kuti chipulumutso chimabwera kudzera mu chikhulupiriro ndi makhalidwe abwino. "Simupeza chilichonse m'moyo mwaulere." “Ngati izo zikumveka zabwino kwambiri kukhala zoona, mwina siziri choncho.” Mfundo zodziŵika bwino za moyo zimenezi zimakhomeredwa mwa aliyense wa ife mobwerezabwereza kupyolera mu chokumana nacho chaumwini. Koma uthenga wachikhristu umatsutsana. Zoonadi, Uthenga Wabwino ndi woposa kukongola. Limapereka mphatso.

Wophunzira zaumulungu wa Utatu womaliza a Thomas Torrence adalongosola motere: "Yesu Khristu adakuferani chifukwa choti ndinu ochimwa komanso osayenerera Iye ndipo potero adakupangitsani kukhala anu, ngakhale kale komanso mosadalira chikhulupiriro chanu mwa Iye. chikondi chake chomwe sadzakusiyirani. Ngakhale mutamukana ndikudzipereka nokha ku gehena, chikondi chake sichidzatha ". (Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).

M’chenicheni, zimenezo zikumveka kukhala zabwino kwambiri! Mwina n’chifukwa chake Akhristu ambiri sakhulupirira. Mwina ndicho chifukwa chake akhristu ambiri amaganiza kuti chipulumutso chimabwera kwa iwo okha amene amachifunafuna kudzera mu chikhulupiriro ndi ...

Werengani zambiri ➜

Mulungu alibe kanthu kotsutsana nanu

045 mulungu alibe kanthu kotsutsana nanuKatswiri wazamisala wotchedwa Lawrence Kolberg adapanga mayeso ochulukirapo kuti athe kuyeza kukhwima pankhani yamakhalidwe. Anamaliza kunena kuti machitidwe abwino kuti mupewe kulangidwa ndiye njira yotsika kwambiri yolimbikitsira kuchita zabwino. Kodi tikungosintha machitidwe athu kuti tipewe kulangidwa?

Kodi izi ndi momwe kulapa kwachikhristu kumawonekera? Kodi Chikhristu ndi njira imodzi yokha mwa njira zophunzitsira kukulitsa chikhalidwe? Akhristu ambiri amakhala ndi chizolowezi chokhulupirira kuti chiyero ndichimodzimodzi ndi kusachimwa. Ngakhale izi sizolakwika kwathunthu, pali cholakwika chimodzi chachikulu pamalingaliro awa. Chiyero sichisowa chilichonse, chomwe ndi uchimo. Chiyero kupezeka kwa china chake chokulirapo, kutanthauza kutenga nawo mbali m'moyo wa Mulungu. Mwanjira ina, ndizotheka kutsuka machimo athu onse, ndipo ngakhale titachita bwino (ndipo ndi chachikulu "ngati" popeza palibe wina aliyense koma Yesu adazichitapo), tikadali kuphonya moyo weniweni wa chikhristu.

Kulapa kwenikweni sikutanthauza kusiya china chake, koma kutembenukira kwa Mulungu, amene amatikonda ndipo ndiwodzipereka kwamuyaya kutibweretsera chidzalo, chimwemwe ndi chikondi cha moyo wautatu wa Atate ndi Mwana ndikugawana Mzimu Woyera Mzimu. Kutembenukira kwa Mulungu kuli ngati kutsegula maso athu poyatsa ...

Werengani zambiri ➜