Kukhala zabwino kwambiri kuti zisakhale zoona

236 simumalandira kalikonse kwaulereAkhristu ambiri samakhulupirira Uthenga Wabwino—amaganiza kuti chipulumutso chimabwera kudzera mu chikhulupiriro ndi makhalidwe abwino. "Simupeza chilichonse m'moyo mwaulere." “Ngati izo zikumveka zabwino kwambiri kukhala zoona, mwina siziri choncho.” Mfundo zodziŵika bwino za moyo zimenezi zimakhomeredwa mwa aliyense wa ife mobwerezabwereza kupyolera mu chokumana nacho chaumwini. Koma uthenga wachikhristu umatsutsana. Zoonadi, Uthenga Wabwino ndi woposa kukongola. Limapereka mphatso.

Wophunzira zaumulungu wa Utatu womaliza a Thomas Torrence adalongosola motere: "Yesu Khristu adakuferani chifukwa choti ndinu ochimwa komanso osayenerera Iye ndipo potero adakupangitsani kukhala anu, ngakhale kale komanso mosadalira chikhulupiriro chanu mwa Iye. chikondi chake chomwe sadzakusiyirani. Ngakhale mutamukana ndikudzipereka nokha ku gehena, chikondi chake sichidzatha ". (Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, 94).

Zowonadi, izi zikumveka kukhala zosatheka! Mwina ndichifukwa chake akhristu ambiri sakhulupirira kwenikweni. Mwina ndichifukwa chake akhristu ambiri amaganiza kuti chipulumutso chimapezeka kwa iwo okha omwe amachipeza kudzera mchikhulupiliro komanso moyo wabwino.

Komabe, Baibulo limanena kuti Mulungu watipatsa kale zonse - chisomo, chilungamo, ndi chipulumutso - kudzera mwa Yesu Khristu. Palibe chomwe tingachite kuti tithandizire. Kudzipereka kwathunthu kumeneku kwa ife, chikondi chosaneneka, chisomo chopanda malire ichi, sitinayembekezere kudzipezera tokha miyoyo chikwi.

Ambiri aife timaganizabe kuti uthenga wabwino ndi wokhuza khalidwe la munthu. Timakhulupilira kuti Mulungu amakonda okhawo amene “awongoka ndi kuyenda m’njira yowongoka”. Koma malinga ndi kunena kwa Baibulo, uthenga wabwino suli wokhudza kuwongolera khalidwe. Mu 1. Yoh. 4,19 akuti Uthenga Wabwino ndi wa chikondi - osati kuti timakonda Mulungu, koma kuti amatikonda. Tonse tikudziwa kuti chikondi sichingabwere ndi mphamvu, chiwawa, lamulo kapena mgwirizano. Itha kuperekedwa ndikuvomerezedwa mwaufulu. Mulungu amasangalala kuzipereka ndipo amafuna kuti tizizilandira momasuka, kuti Khristu akhale mwa ife ndi kutithandiza kuti tizimukonda komanso tizikondana wina ndi mnzake.

In 1. Akorinto 1,30 amaimira Yesu Khristu ndiye chilungamo chathu, kuyeretsedwa kwathu ndi chiombolo chathu. Sitingathe kumupatsa chilungamo. M’malo mwake, timam’khulupirira kuti adzakhala chilichonse kwa ife chimene tilibe mphamvu. Chifukwa chakuti iye anatikonda choyamba, tamasuka ku mitima yathu yadyera ndi kukondana wina ndi mnzake.

Mulungu anakukondani musanabadwe. Amakukondani ngakhale muli wochimwa. Sadzasiya kukukondani ngakhale mutalephera tsiku lililonse kutsatira moyo wake wolungama komanso wabwino. Umenewu ndi uthenga wabwino - choonadi cha uthenga wabwino.

ndi Joseph Tkach


keralaM'moyo simumalandira chilichonse kwaulere!