Yesu: Chotsukira

Kuyeretsa kwakunja sikusintha mitima yathu! Anthu atha kuganiza kawiri konse za kuchita chigololo, koma angakhumudwe chifukwa chosasamba pambuyo pake. Kuba ndi nkhani yaying'ono, koma amakhumudwa galu akawanyamula. Ali ndi malamulo amomwe mungapangire mphuno, momwe mungadziyeretsere, nyama zomwe muyenera kuzipewa, ndi miyambo yobwezeretsa kuvomerezeka kwawo. Chikhalidwe chimaphunzitsa kuti zinthu zina zimakhala zokhumudwitsa - zonyansa - ndipo sikophweka kuwawuza anthuwa kuti alibe vuto lililonse.

Chiyero cha Yesu chimapatsirana

Baibulo lili ndi zambiri zokhudza chiyero. Miyambo yakunja imatha kupanga anthu oyera kunja, monga momwe timachitira mu Aheberi 9,13 werengani, koma ndi Yesu yekha amene angatiyeretse mkati. Kuti muone m’maganizo mwake, lingalirani chipinda chamdima. Ikani kuwala mmenemo ndipo chipinda chonse chidzadzazidwa ndi kuwala - "kuchiritsidwa" kumdima wake. Mofananamo, Mulungu amabwera mu thupi la munthu m’maonekedwe a Yesu kuti atiyeretse kuchokera mkati. Chidetso nthawi zambiri chimatengedwa ngati chopatsirana - ngati mukhudza munthu wodetsedwa mudzakhalanso wodetsedwa. Koma kwa Yesu zinagwira ntchito mosiyana: chiyero chake chinali chopatsirana, monga momwe kuwala kumakankhira mdima mmbuyo. Yesu anatha kukhudza akhate ndipo m’malo moti atengere matendawo, iye anawachiritsa ndi kuwayeretsa. Iye amachitanso chimodzimodzi kwa ife – amachotsa miyambo ndi makhalidwe oipa m’miyoyo yathu. Yesu akatikhudza, timakhala aukhondo kwamuyaya. Ubatizo ndi mwambo umene umaimira mfundo imeneyi - ndi mwambo umene umachitika kamodzi pa moyo.

Watsopano mwa Khristu

Pachikhalidwe chomwe chimayang'ana kwambiri zodetsa zamakhalidwe, anthu sangathetse mavuto awo. Kodi sizofanananso ndi chikhalidwe chomwe chimalimbikitsa moyo kukhala wopindulitsa chifukwa chofuna chuma komanso kudzikonda? Ndi chisomo chokha chomwe anthu mu chikhalidwe chilichonse angapulumutsidwe - chisomo cha Mulungu potumiza Mwana wake kuti athetse kuipitsa ndi chotsitsa champhamvuyonse ndikutibweretsera kukwaniritsidwa koona kudzera mu mphamvu ya chikondi chake. Titha kutsogolera anthu kupita kwa Mpulumutsi, yemwe angawayeretse ndikuwakonda. Iye mwiniyo anagonjetsa imfa, njira zomwe zimabweretsa chiwonongeko chachikulu. Ndipo adaukitsidwa ndipo potero adavala moyo wamunthu wokhala ndi tanthauzo losatha ndi mtendere.

  • Kwa anthu omwe akumva kuda, Yesu amawatsuka.
  • Amapereka ulemu kwa anthu omwe amachita manyazi.
  • Amakhululukira anthu omwe amamva kuti ali ndi ngongole yolipira. Amapereka chiyanjanitso kwa anthu omwe amadzimva kuti ali kutali.
  • Kwa anthu omwe akumva kuti ali akapolo, amawapatsa ufulu.
  • Kwa iwo omwe akuwona kuti sianthu, amawapatsa mwayi wokhala ana ake.
  • Kwa iwo omwe akumva otopa, amapereka mpumulo.
  • Amapereka mtendere kwa iwo omwe ali ndi nkhawa.

Miyambo imangopereka kufunikira kobwereza mobwerezabwereza. Kukonda chuma kumangopatsa chidwi chachikulu chofuna zambiri. Kodi mukudziwa aliyense amene akufuna Khristu? Kodi pali chilichonse chomwe mungachite pankhaniyi? Izi ndi zofunika kuziganizira.

ndi Joseph Tkach


keralaYesu: Chotsukira